OBCHODNÍ PODMÍNKY

Focení si můžete objednat telefonicky, prostřednictvím mailu nebo facebooku. Místo a čas focení je předmětem domluvy. Pokud to bude v mých možnostech, ráda se přizpůsobím, nejdůležitější je, abyste se na místě cítili příjemně. Jen prosím respektujte světelné podmínky prostředí, kde se fotografuje, čím lepší světlo, tím lepší kvalita fotografií. Ideální podmínky pro venkovní focení jsou hodinu po východu slunce a hodinu před západem slunce, konkrétní čas se liší dle ročního období. 

Den maximálně dva po společném focení Vám odesílám náhledy všech povedených fotografií prostřednictvím mailu či úschovny v podobě PDF. Tyto náhledy je zakázáno jakkoliv upravovat a šířit bez písemného souhlasu fotografa. Z náhledů fotografií vybíráte ty, které chcete dále upravit. Prosím o zaslání Vašeho výběru nejpozději do jednoho týdne od obdržení náhledů. Na základě Vámi vybraného balíčku focení a počtu fotografií, vystavím fakturu na konkrétní částku dle platného ceníku. Do 14 dní až 3 týdnů od zaslání Vašeho výběru a po připsání platby na účet, odesílám upravené fotografie v digitální podobě prostřednictvím úschovny na Váš mail. Fotografie jsou ve velikosti od 10 do 20 MB. Výjimkou jsou pouze svatební fotografie, které nejsou určené k tisku, jejich velikost se pohybuje kolem 5 MB. Doba dodání svatebních fotografií je delší a to cca 3-4 týdny po odeslání výběru. Dodací doby se mohou lišit v případě mé nemoci nebo v době čerpání dovolené.

Na faktuře je vždy uvedeno datum splatnosti, pokud dojde k opoždění platby, jste povinni uhradit úrok z prodlení ve výši 1% z celkové částky, a to za každý den prodlení, počínaje třetím dnem po datu splatnosti faktury.

Po předchozí domluvě zasílám fotografie i v černobílé variantě bez příplatku. Barevné provedení úpravy fotografií jsou kreativním vyjádřením fotografa a nejsou důvodem k reklamaci, pokud máte speciální požadavky, prosím sdělte mi je ještě před focením. 

Noví klienti složí zálohu ve výši 500 Kč. Pokud se na focení nedostaví ve smluveném termínu a není sjednán termín náhradní ještě před dnem samotného focení, záloha propadá. 

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

Fotograf si vyhrazuje právo ke zveřejnění fotografií do svého portfolia na sociálních sítích a webových stránkách. Pokud si klient nepřeje, aby jeho fotografie byly uveřejněny, je nutné o tom fotografa předem informovat (nejpozději po ukončení samotného focení). Pokud tak klient neučiní, znamená to jeho souhlas se zveřejněním. 

Veškeré osobní údaje, které budou poskytnuty (jméno, email, telefonní číslo...) a jsou nutné pro plnění smluvního vztahu, budu zpracovávat po dobu 10 let ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

AUTORSKÁ PRÁVA

Veškeré fotografie pořízené fotografem podléhají autorským právům. Zakoupením těchto fotografií si autorská práva pronajímáte k soukromým účelům na neomezenou dobu. Tyto fotografie je zakázáno za poplatek poskytovat třetí osobě, nebo je využívat k jakýmkoliv komerčním účelům. Výjimkou jsou pouze komerční a produktové fotografie, které k tomuto účelu vysloveně slouží. Zde ale platí omezený pronájem autorských práv, a to po dobu jednoho roku. 

Zakoupením fotografií dáváte souhlas s výše uvedenými podmínkami.


DÁRKOVÉ POUKAZY

Dárkové poukazy mají platnost po dobu 6 měsíců, a to od data uvedeného na zadní straně poukazu nebo od data zaslání poukazu do emailové schránky. Každý půl rok vydávám omezené množství poukazů, tak abych kapacitně zvládla zakázky realizovat, není proto možné jejich platnost dále prodlužovat, pokud se nejedná o zvlášť závažné důvody jako je například dlouhodobá nemoc nebo omezení provozu z vládního nařízení. V tomto případě se datum prodloužení platnosti poukazu stanoví ještě před uplynutím řádné doby platnosti. Focení lze realizovat pouze po předložení vytištěného poukazu. V případě, kdy dojde k navýšení cen, platí i nadále cena uvedená na poukazu, pouze se mění počet fotografií, zbytek fotografií je možné dokoupit dodatečně po výběru. Za poukaz není možné vrátit peníze v hotovosti, poukaz je však přenosný z osoby na osobu.